PH

Met de aanduiding PH wordt de zuurgraad van het vijverwater aangegeven waarmee de waarde 7 neutraal is. Deze waarde kan dan variëren tussen de 0 en 14. Beneden de 7 is zuur,een waarde daarboven is basisch. De ideale waarde voor koi is tussen de 6,8 en 7,5. Een plotselinge wijziging van de waarde kan er voor zorgen dat de slijmhuid wordt aangetast en de vis in de stress kan schieten. De pH- waarde zegt iets over de zuurgraad van het water.


Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty