Koi Vijver van Andel
Welkom

Nitriet

Nitriet wordt gevormd door de afbraak van ammoniak en is vanaf 0,3 mg/l al gevaarlijk voor de koi Nitriet (NO2) is ook zeer giftig en dus gevaarlijk voor uw vissen. Bij een hogere waarde dient u direct 50% van het water te verversen en¬†daarna dagelijks 25% tot de waarden weer acceptabel zijn. Voeg PSB bacteriën toe aan het water en stop met voeren.
 


Agenda november 2020

deze maand geen agenda

Blog 27 juli 2020

Koi Vijver van Andel Logo op Polo

Wat zijn wij blij, tijdens het KoiCave bezoek mochten we iets gaafs in ontvangst nemen. Ons eigen Logo op een

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty