GH

De algemene hardheid van het water wordt aangegeven met GH. Zacht water zorgt voor een snellere groei en veroorzaakt en een betere ontwikkeling van de rode kleur. Hard water zorgt voor een mooiere ontwikkeling van de witte en zwarte kleur De GH- waarde is een maat voor de totale hardheid van het water (hoeveelheid mineralen). Zowel vissen als planten hebben mineralen nodig. Zorg daarom voor een GH- waarde van ten minste 8 en streef naar een optimale waarde van 12.


Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty