Koi Vijver van Andel
Welkom

Het Voeren

Het voeren is voor het welzijn van uw koi een bijzonder belangrijk punt.  Het overvoeren van een koi leidt ook tot toename van de hoeveelheid afvalstoffen die de koi  uitscheidt. In combinatie met de vervuiling van het water door het voedsel dat niet  opgegeten wordt, leidt dit tot een nieuwe probleem: een slechte waterkwaliteit, met name  hoge concentraties van ammoniak en nitriet.


Agenda november 2020

deze maand geen agenda

Blog 27 juli 2020

Koi Vijver van Andel Logo op Polo

Wat zijn wij blij, tijdens het KoiCave bezoek mochten we iets gaafs in ontvangst nemen. Ons eigen Logo op een

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty