Koi Vijver van Andel
Welkom

Klokdiertje (Vorticella)Zijn een commensalen. Dit wil zeggen dat ze niet rechtstreeks pathogeen zijn voor de vissen. Deze opportunistische organismen veroorzaken kleine witte vlekken bij koi die al verwond of geinfecteerd zijn.
- Ze komen voornamelijk voor in vervuilde vijvers en zijn een indicatie voor een slechte waterkwaliteit.
Dochtercellen zwemmen vrij rond. De volwassen parasiet is klok of kegelvormig en weinig of niet beweeglijk. Hierdoor zijn ze onder de microscoop makkelijk te vinden en van andere parasieten te onderscheiden. Deze klokdiertjes komen meestal uitwendig voor.
- Toch kan je deze soort ook op de kieuwen aantreffen, en verder op de huid.

SYMPTOMEN 
Ze vormen kollonies op de vinnen en huid, ze vormen watachtige structuren die lijken op schimmel. De vissen schuren en tonen geirriteerd gedrag.
Karakteristieke lichamelijke symptomen van apiosoma is vermagering. Knijpen van de vinnen strak tegen het lichaam. De vissen zoeken zuurstofrijke gedeeltes in de vijver op. Slijmlaag kan zo dik worden dat de werkelijke kleur geheel vervaagt.
- Indien de kieuwen worden belaagd door de parasiet gaat de vis met de kop schudden.

BEHANDELING 
De behandeling kan met een zout concentratie (jodium vrij) van 7 gr per liter gedurende enkele dagen.
- Of een combinatie van formaldehyde en malachietgroen (FMC).

Raadpleeg een specialist.
Agenda november 2020

deze maand geen agenda

Blog 27 juli 2020

Koi Vijver van Andel Logo op Polo

Wat zijn wij blij, tijdens het KoiCave bezoek mochten we iets gaafs in ontvangst nemen. Ons eigen Logo op een

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty