Koi Vijver van Andel
Welkom

Ichthyophonus Hoferi


 
Komt slechts zeer af en toe voor bij zoetwatervissen. Het komt vaker voor bij zoutwatervissen. Het besmet de lever, nieren, milt, hart, maar soms ook de ogen, spieren of de hersenen. De ichtyophonus vormt kleine knobbeltjes (granuloma) ter hoogte van de organen.
 
- De granuloma,s kunnen tot een halve millimeter groot worden. Aangezien alles zich inwendig afspeelt is het bijna niet mogelijk om met zekerheid te zeggen dat de vis deze besmetting heeft.
Daar er zelden schimmeldraden worden gevormd in een levende vis. De groei van de draden vind pas plaats na de dood van de vis.
  
Overdracht :

Door middel van water, watervogels en gereedschappen zoals netten emmers enz. Of de met de ziekte geinfecteerde vissen ook drager zijn, en zodoende andere vissen kunnen besmetten is nog niet duidelijk. Maar men zou daar voorzichtigheidshalve wel vanuit moeten gaan, en besmette dieren verwijderen.
 
Symptomen :
 
Door talrijke huidletsels voelt een zwaar besmette vis aan als schuurpapier, de vis zwemt traag (alsof hij verdooft is). - Vermagering ondanks behoud van eetlust, in een ver gevordert stadium indien de zwemblaas is aangetast ziet men evenwichtsstoornissen daarom noemt men deze schimmelaandoening ook wel de tuimelziekte.
 
Behandeling :

Er is geen behandeling mogelijk tegen deze schimmelziekte.
 
Raadpleeg voor gebruik van medicijnen een specialist.


Agenda september 2020

op zaterdag 26 september
Cursus Koiziektes Praktijkdag
tijd: 10:00 - 17:00 uur

Blog 27 juli 2020

Koi Vijver van Andel Logo op Polo

Wat zijn wij blij, tijdens het KoiCave bezoek mochten we iets gaafs in ontvangst nemen. Ons eigen Logo op een

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty