Koi Vijver van Andel
Welkom

Coccidia (Eimeria Ciprini - Subepithelialis)De belangrijkste parasiet onder de groep van de coccidia is de (eimeria cyprini-Eimeria subepithelialis), die darmcoccidiose veroorzaakt bij jonge karpers en goudvissen.
De belangrijkste parasiet onder de groep van de coccidia is de (eimeria cyprini-Eimeria subepithelialis), die darmcoccidiose veroorzaakt bij jonge karpers en goudvissen. Het tast de lever, milt, nier en de zwemblaas aan.
Vooral jonge koi hebben hieronder te lijden, door het beschadigde darmkanaal. Eimeria zijn eencellige coccidioseparasieten. Het zijn protozoa die voor het grootste gedeelte van hun levenscyclus verplicht in cellen van hun gastheer verblijven. Er zijn verschillende soorten Eimeria, ze zijn gastheer specifiek.
 
Diagnose :

Kan men stellen aan de typische geelgekleurde ontlasting, en een microscopisch onderzoek van de ontlasting waarin de "eimeria sporen" dan massaal kunnen worden terug gevonden. De sporen hebben een typische vorm, bestaande uit een dunne celwand waarin zich 4 sporocysten bevinden, die op hun beurt elk 2 sporozoieten bevatten.
 
Symptomen :

Kleurverlies, Ogen verzinken in de kop, De vissen vermageren ernstig.
 
Behandeling :
 
De behandeling tegen eimeria verloopt vaak zeer moeizaam en gebeurt met coccidiostacia.
 
Raadpleeg een specialist.Agenda november 2020

deze maand geen agenda

Blog 27 juli 2020

Koi Vijver van Andel Logo op Polo

Wat zijn wij blij, tijdens het KoiCave bezoek mochten we iets gaafs in ontvangst nemen. Ons eigen Logo op een

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty