S vertaling

Sadazo Sanke - een van de beter bekende Sanke-geslachten, met heldere hi-vlekken en kleine Sumi-vlekjes die niet op het hi liggen.

Sakura Ogon
- een mettalachtige Kanoko Kohaku - Hikarimoyo-mono.

Sandan
- drie.

Sandan Kohaku
- een Kohaku met drie hi-vlekken - Kohaku.

Sanke
- letterlijk 'driekleur'. Witte koi met rode en zwarte vlekken. Vroeger ook Sanshoku genoemd.

Sanke Shusui
- een doitsu Sanke, warbij onder de tekening het blauwzwart van de Shusui ligt - Kawarimono.

Sanshoku
- zie sanke. Vroeger Sanke genoemd.

Sarasa
- rode vlekken op de rug.

Sashi
- diepliggende zwarte of rode vlekken op een Koi. Deze vlekken worden duidelijker wanneer de Koi groter wordt.(de overgang van wit naar patroon (aan de voorkant van het patroon)).

Shimi Sumi
- kleine zwarte vlekjes, die de schoonheid van de witte of rode vlekken van een Koi benaderen.

Shiro
- wit.

Shiro Bekko
- een wite Koi met zwarte vlekken - Bekko.

Shiro Matsuba
- een witte Koi met een zwarte 'denneappel' ( matsuba)-tekening op de schubben van de rug - Kawarimono.

Shiro Utsuri
- een zwarte Koi met witte vlekken.

Shirogane
- een naam die vroeger gebruikt werd voor de Platinum Ogon.

Shiro-muji
: een witte niet-metaalkleurige Koi - Kawarimono.

Shockikubai
- een metaalkleurige Ai-goromo - Hikarimoyo-mono

Showa
- zwarte Koi met rode en witte vlekken.

Showa Shusui
- zwarte Koi met krachtige Sumi en de tekening van een Showa met het onderliggende blauw van een Shusui - Kawarimono.

Shusui
- doitsu asagi.

Sora
- grijs of blauwgrijs.

Soragoi
- een grijs-blauwe niet metaalachtige Koi - Kawarimono.

Sui
- water (golvend effect).

Sumi
- zwart (kleur van de vlekken).

Sumi-Goromo
- een ai-goromo waarbij over de koromo-tekening volle zwarte vlekken liggen -   Koromo.

Sumi-Nagashi
- een Koi met zwarte schubben, die een klein witte rand hebben.


Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty