I vertaling

Inazuma - een zigzag-tekening.

Ippon Hi - een doorlopende tekening zonder variatie.

Iromono - een overkoepelende naam voor alle metaalkleurige Koi.


Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty