D vertaling

Dangara - een onderbroken tekening op het lichaam van een Koi; wordt ook aangeduid met de term "Danmoyo".

Danmoyo - een onderbroken tekening op het lichaam van een Koi; wordt ook aangeduid met de term "Dangar".

Diamond Ginrin - een Kinginrin waarbij de schubben glinsteren als diamanten.

Doitsu - een Koi met alleen maar schubben op de rug en langs de zijlijn - Hikarimoyo-mono.

Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty