Koi Vijver van Andel
Welkom

D vertaling

Dangara - een onderbroken tekening op het lichaam van een Koi; wordt ook aangeduid met de term "Danmoyo".

Danmoyo - een onderbroken tekening op het lichaam van een Koi; wordt ook aangeduid met de term "Dangar".

Diamond Ginrin - een Kinginrin waarbij de schubben glinsteren als diamanten.

Doitsu - een Koi met alleen maar schubben op de rug en langs de zijlijn - Hikarimoyo-mono.

Agenda november 2020

deze maand geen agenda

Blog 27 juli 2020

Koi Vijver van Andel Logo op Polo

Wat zijn wij blij, tijdens het KoiCave bezoek mochten we iets gaafs in ontvangst nemen. Ons eigen Logo op een

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty