Ziektes als gevolg van een slechte voeding

Het is een vaststaand feit dat, indien we permanent éénzijdig voederen, een slechte of niet  aangepaste voeding geven, de vissen ziek zullen worden. Onze vissen zijn aangewezen op  wat we ze geven en het is onze verantwoordelijkheid om hierin te voorzien!


Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty