Voeren en het groeitempo

Het groeitempo van de koi is afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het  voedsel, maar ook van de watertemperatuur, het aantal vissen in de vijver en de  waterkwaliteit. In optimale omstandigheden en in een niet te dichtbevolkte vijver zullen koi  zeer snel groeien!

Vissen blijven hun hele leven doorgroeien in tegenstelling met de meeste gewervelde  diersoorten. Doordat de vissen ’s zomers snel groeien en ’s winters wat minder snel, komen  er ringen op de schubben. Door deze ringen te tellen, kan men de leeftijd van een koi  achterhalen. Er zijn echter ook koibezitters die hun vijver ’s winters verwarmen en hun koi  het hele jaar door voeren. Als een koi ook ’s winters voedsel heeft gekregen, zullen de  ringen minder zichtbaar zijn, waardoor de leeftijd van de koi minder gemakkelijk te bepalen  is.

 


Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty