Het Voeren

Het voeren is voor het welzijn van uw koi een bijzonder belangrijk punt.  Het overvoeren van een koi leidt ook tot toename van de hoeveelheid afvalstoffen die de koi  uitscheidt. In combinatie met de vervuiling van het water door het voedsel dat niet  opgegeten wordt, leidt dit tot een nieuwe probleem: een slechte waterkwaliteit, met name  hoge concentraties van ammoniak en nitriet.


Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty