Koi Vijver van Andel
Welkom

Filtersystemen

Er zijn twee verschillende Filtratiesystemen:

                        

Het Pomp-gevoerde filtersysteem         Het Gravity-filtersysteem

Filtratie is het proces waarbij afvalstoffen uit het water verwijderd worden. In de natuur worden afvalstoffen en de afbraakproducten in het water opgelost en/of weggespoeld door de grote hoeveelheden, meestal stromend, water. In een gesloten watersysteem, zoals de vijver, wordt deze natuurlijke zuiverende taak overgenomen door het filtersysteem. Verkeerd filteren kan de oorzaak zijn van slechte waterkwaliteit, optreden van algengroei, een minimalistische plantengroei of het ziek worden of sterven van de aanwezige waterbewoners. Onafhankelijk van de vorm van het filtersysteem zijn de basisprocessen van de filtratie onder te verdelen in een mechanische, chemische en biologische filtratie. In de praktijk werken deze processen vaak gelijktijdig, maar de onderverdeling geeft een goed overzicht weer van de complexe natuurkundige en biochemische reacties die elkaar soms kunnen overlappen.


Agenda november 2020

deze maand geen agenda

Blog 27 juli 2020

Koi Vijver van Andel Logo op Polo

Wat zijn wij blij, tijdens het KoiCave bezoek mochten we iets gaafs in ontvangst nemen. Ons eigen Logo op een

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty