Een meerkamerfilter.

De verschillende kamers in dit filtersysteem bieden de mogelijkheid de verschillende  filtersubstraten te scheiden. In de eerste kamer komt het grootste afval uit de vijver terecht. U kunt hier dus best een mechanisch substraat gebruiken om dit tegen te houden. Het mag  echter niet te snel dichtslibben, want dit veroorzaakt anders een blokkade voor de verdere  waterstroming.In de volgende kamers worden de voornaamste biologische filtersubstraten11 geplaatst, zoals Japanse matjes, Matala,…Het gebruik van dicht materiaal in de laatste kamer is een must,zodat alle afvaldeeltjes uit het water gehaald kunnen worden!


Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty