Koi Vijver van Andel
Welkom

Een meerkamerfilter.

De verschillende kamers in dit filtersysteem bieden de mogelijkheid de verschillende  filtersubstraten te scheiden. In de eerste kamer komt het grootste afval uit de vijver terecht. U kunt hier dus best een mechanisch substraat gebruiken om dit tegen te houden. Het mag  echter niet te snel dichtslibben, want dit veroorzaakt anders een blokkade voor de verdere  waterstroming.In de volgende kamers worden de voornaamste biologische filtersubstraten11 geplaatst, zoals Japanse matjes, Matala,…Het gebruik van dicht materiaal in de laatste kamer is een must,zodat alle afvaldeeltjes uit het water gehaald kunnen worden!


Agenda november 2020

deze maand geen agenda

Blog 27 juli 2020

Koi Vijver van Andel Logo op Polo

Wat zijn wij blij, tijdens het KoiCave bezoek mochten we iets gaafs in ontvangst nemen. Ons eigen Logo op een

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty