De zandfilter

Deze filter haalt de laatste zwevende onzuiverheden uit het water en maakt het water  kristalhelder. Met andere woorden filtert deze de zeer kleine deeltjes die door het   biologische stadium geglipt zijn en vormt zo het laatste stadium van de biologische filter. Het water wordt door een externe pomp naar de kleppen van de zandfilter gepompt, stroomt  door het zand en dan door een aantal vinnen in de vinbasis, voordat het terugstroomt naar de  vijver. Maar er zijn enkele nadelen aan deze filter verbonden. Zand heeft namelijk de neiging om  samen te klonteren en moet dus regelmatig gereinigd worden. Deze reiniging gaat gepaard  met een groot waterverbruik, want het is aangeraden om de filter dagelijks te onderwerpen  aan een spoelbeurt. Omdat er hier sprake is van een verfijnde zuiveringsmethode is het onderhoud groter, omdat  anders de waterdoorstroming afzwakt en de circulatiepomp afgeremd wordt.Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty