De wervelbedfilter.

Wervelbedfilters zijn cilinders die gevuld zijn met water en gedeeltelijk met een speciaal   korrelig substraat. Het water stroomt omhoog doorheen het substraat, waardoor het uitzet en  begint te zweven in het water. Het water dat in de cilinder terechtkomt, is rijk aan zuurstof,  die de grote hoeveelheden bacteriën voedt, die zich genesteld hebben in het substraat en de  voedingsstoffen uit het water halen. Het resultaat is een zeer efficiënt filtersysteem, dat niet meer uit compact materiaal bestaat,  maar voortdurend in beweging is. Het water wordt evenwichtig verdeeld, terwijl het door de  cilinder loopt en er komen geen anaërobe gedeelten in voor, waarin schadelijke bacteriën tot ontwikkeling kunnen komen. Omdat het filtersubstraat voortdurend in beweging is, kan het  niet gaan samenklonteren. De bodemlaag van de filter bestaat uit tamelijk ruw materiaal dat voortdurend zichzelf  reinigt en vernieuwt terwijl het langzaam rondzweeft in de cilinder. Een wervelbedfilter kan gemakkelijk aangesloten worden op een bestaand systeem, zodat de  koi-liefhebber meer vissen kan houden, of als hulp om hardnekkige problemen met  ammoniak en nitriet op te lossen wanneer de filter niet groot genoeg is.


Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty