De trickle -of druppelfilter.

De druppelfilter is een bovengrondse kolom waardoor het water langs een horizontale  sproeipijp verdeeld wordt over verschillende lagen van twee soorten filtermaterialen. De druppelfilter is een ideale verblijfplaats voor anaërobe bacteriën. Ze vermenigvuldigen  zich in ideale omstandigheden door deling, en kunnen onder gunstige leefomstandigheden  een bacteriekolonie vormen. Het gefilterd water komt terug in de vijver via een overlooppijp die hoger is gelegen dan het   waterniveau. Het bezinksel kan afgevoerd worden met behulp van een lager gelegen   afvoerpijp die verbonden is met de afvoerkamer. De druppelfilter is altijd de laatste eenheid  in de biologische lijn!Koi Vijver van Andel   |   Pieter Jelles Troelstrastraat 39   |   8862 AM Harlingen   |   06-25085293
  Koi Vijver Van Andel copyright 2013 PoVelty