Koi Vijver van Andel
Welkom Koi Soorten

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is een term die gebruikt om de biologische en chemische samenstelling weer te geven van het water. Voor elke koihouder is de water kwaliteit van erg groot belang. Het water is de leef omgeving van de koi en deze bepaalt in grote lijnen hoe gezond de vis blijft en hoe deze zich verder ontwikkeld. Voor onze koivijvers zijn een aantal waterwaardes van groot belang en ik zal hier duidelijk proberen te maken waarom en wat dit voor stoffen zijn. De waterkwaliteit van uw vijver is het allerbelangrijkste voor gezonde vissen en een heldere vijver. Meestal is een slechte waterkwaliteit de oorzaak van zieke vissen en vijverproblemen.
Test daarom altijd eerst de kwaliteit van het water. Zorg daarna dat de kwaliteit van het vijverwater weer goed is, voordat u met de behandeling van uw vissen of vijverprobleem begint.

Overzicht van de optimale waterwaardes:

• PH- waarde: 7- 8
• GH- waarde: 8- 12
• KH- waarde: 5- 12
• Ammoniak (NH3) < 0,15 mg/ l
• Nitriet (NO2) < 0,15 mg/ l
• Nitraat (NO3) < 0,50 mg/ l


Klik hier wat uw kwaliteit en hardheid van uw water is.

Agenda juni 2021

deze maand geen agenda

Blog 11 januari 2021

Karperpokken

Visziektes / Door Roy van Koi 2000 Zeker beginnende hobbyisten kunnen enorm schrikken wanneer zij karperpokken ontdekken op hun koi. Karperpokken

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty