Koi Vijver van Andel
Welkom Koi Soorten

Ammoniak

Ammoniak is een giftige stof die bij te hoge concentraties vanaf 0,2 0,5 mg/l al voor serieuze problemen kan zorgen Ammoniak wordt door de koi uitgescheiden. Ammonium is op zich zelf niet zo gevaarlijk maar doordat het omgezet wordt in ammoniak maakt het wel weer gevaarlijk. De mate waar in ammoniak giftig is hangt samen met de ph waarde en de water temperatuur. Hoe hoger de ph waarde en water temperatuur des te giftiger de ammoniak waarde is Het zeer schadelijke Ammoniak (NH3) veroorzaakt ziektes en acute vissterfte. Te hoge concentraties ammoniak ontstaan in een nieuwe vijver, bij filterproblemen of bij een te hoge visbezetting.
 Controleer, vooral in deze situaties, dagelijks het ammoniakgehalte. Is het ammoniakgehalte hoger dan 0,15 mg/ liter, ververs dan onmiddellijk 50% van het water en daarna dagelijks 25% tot de waarde weer acceptabel is. Stop ook onmiddellijk met het voeren van uw vissen.
 


Agenda juni 2021

deze maand geen agenda

Blog 11 januari 2021

Karperpokken

Visziektes / Door Roy van Koi 2000 Zeker beginnende hobbyisten kunnen enorm schrikken wanneer zij karperpokken ontdekken op hun koi. Karperpokken

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty