Koi Vijver van Andel
Welkom Koi Soorten

Voer kopen en bewaren

Eén van de meest voorkomende fouten die met koivoer gemaakt worden, is het in grote   hoeveelheden aankopen en het dan maandenlang gebruiken. De vitaminen gaan snel  verloren, wanneer de zak eenmaal geopend is en aan licht en lucht blootgesteld wordt.  Binnen een maand gaat bijna de helft van de vitaminen verloren, en nadien gaat het nog  sneller. Als u uw koi een evenwichtig dieet wilt geven met genoeg vitaminen, is het  verstandiger kleinere verpakkingen te kopen die na drie of vier weken opgebruikt zijn, dan  een grote hoeveelheid voor de hele zomer.  Bewaar het voer op een donkere, droge plaats, bij voorkeur in een luchtdichte emmer. Zo  beperkt u het vitamineverlies tot een minimum. Vocht doet het voer beschimmelen, en vele  schimmels zijn giftig voor koi. Gooi voedsel dat in contact is geweest met water direct weg.

 


Agenda juni 2021

deze maand geen agenda

Blog 11 januari 2021

Karperpokken

Visziektes / Door Roy van Koi 2000 Zeker beginnende hobbyisten kunnen enorm schrikken wanneer zij karperpokken ontdekken op hun koi. Karperpokken

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty