Koi Vijver van Andel
Welkom Koi Soorten

Trommelfilter of Drumfilter

Een trommelfilter is de Rolls Royce onder de voorfilters en is in staat om met een groot debiet het vijverwater te filteren tot 40 a 70 micron. Een drumfilter is volledig geautomatiseerd en heeft een instelbaar spoelproces. Het trommelfilter werkt op een onderhoudsarme manier, men hoeft enkel het functioneren te controleren. De meeste drumfilters zijn voorzien van filterpanelen met een 70 micron RVS gaas (0,070 mm).Werking van het trommelfilter :

Op het eerste zicht lijkt een trommelfilter een ingewikkelde voorfilter maar in principe is de werking heel eenvoudig. Het vijverwater stroomt het drumfilter binnen en komt in de cilindervormige zeef terecht van 70 micron RVS gaas. Het vijverwater kan enkel door dit gaas naar de vergaarbak stromen, vandaar kan het vijverwater vrij doorstromen of wordt het weggepompt naar het vijverfilter. Het vijvervuil blijft achter op het filtergaas, als de vervuiling te groot wordt en de doorstroming niet meer voldoende is wordt de spoelprocedure geactiveerd en wordt de trommel schoongespoten. Het vijvervuil wordt opgevangen en afgevoerd naar het riool.

Spoelprocedure trommelfilter :

Een trommelfilter is voorzien van een niveausensor die het commando geeft elektronische aansturing. Deze control unit zet de trommel reductiemotor in beweging en start de hogedrukpomp die onder een druk van 4 tot 6 bar het zeefgaas schoon spuit. De tijdsduur van deze actie is instelbaar in seconden en zo wordt er weinig water verspild.


Voordelen trommelfilter :

-    Volledig automatisch
-    Weinig waterverlies door hogedruk spoelprocedure
-    Grote pompdebieten mogelijk tot 100 kuub per uur
-    Zowel pompgevoed als in gravity opstelling te plaatsen

Nadelen trommelfilter :

-    Vrij dure aanschafkosten
-    Plaatsing kan het beste door een deskundige gedaan wordenAgenda juni 2021

deze maand geen agenda

Blog 11 januari 2021

Karperpokken

Visziektes / Door Roy van Koi 2000 Zeker beginnende hobbyisten kunnen enorm schrikken wanneer zij karperpokken ontdekken op hun koi. Karperpokken

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty