Koi Vijver van Andel
Welkom Koi Soorten

De trickle -of druppelfilter.

De druppelfilter is een bovengrondse kolom waardoor het water langs een horizontale  sproeipijp verdeeld wordt over verschillende lagen van twee soorten filtermaterialen. De druppelfilter is een ideale verblijfplaats voor anaërobe bacteriën. Ze vermenigvuldigen  zich in ideale omstandigheden door deling, en kunnen onder gunstige leefomstandigheden  een bacteriekolonie vormen. Het gefilterd water komt terug in de vijver via een overlooppijp die hoger is gelegen dan het   waterniveau. Het bezinksel kan afgevoerd worden met behulp van een lager gelegen   afvoerpijp die verbonden is met de afvoerkamer. De druppelfilter is altijd de laatste eenheid  in de biologische lijn!Agenda juni 2021

deze maand geen agenda

Blog 11 januari 2021

Karperpokken

Visziektes / Door Roy van Koi 2000 Zeker beginnende hobbyisten kunnen enorm schrikken wanneer zij karperpokken ontdekken op hun koi. Karperpokken

Koi Vijver van Andel
Pieter Jelles Troelstrastraat 39
8862 AM Harlingen
06-25085293

Koi Vijver Van Andel
© 2020 PoVelty